Оддел за КК

1. Нашиот материјал ќе биде тестиран пред да влезе во нашиот магацин.

1

2. А потоа пред да станат производи ќе имаме тест за полуготови производи.

2

3. Ќе имаме инспекција за земање мостри на нашата производна линија.

3

4. Последно ќе го имаме последниот тест пред да излезат на пазарот.

4