ERP систем

Планирање на ресурси на претпријатија, скратено ERP, е концепт за управување со претпријатија предложен од познатата американска консултантска фирма Гартнер во 1990 година. Планирањето на ресурсите на претпријатијата првично беше дефинирано како апликативен софтвер, но брзо беше прифатен од комерцијалните претпријатија ширум светот.Сега таа се разви во важна модерна теорија за управување со претпријатието и важна алатка за спроведување на реинженеринг на процесите на претпријатијата.

1

So Good има комплетен ERP систем и е најдобриот избор за вашите решенија за бришачите.